Polityka prywatności
Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest Crossfit Malaga SL, (dalej Maniakfitness), z siedzibą (NIE SKLEP FIZYCZNY) w Avd. Ortega y Gasset 142 - 29006 - Malaga. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony swoich danych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@maniakfitness.com
 
 
W jakim celu i zgodnie z prawem Maniakfitness przetwarza dane osobowe?

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Maniakfitness informuje użytkownika lub przedstawiciela ustawowego tegoż, który może je udostępnić, że jego dane będą przetwarzane na niniejszej stronie internetowej przez Maniakfitness w następujących celach:

  1.  Komputerowa kontrola strony internetowej. Maniakfitness będzie prowadził takie działania w zakresie nadzoru i kontroli korzystania ze strony internetowej w celu zapobiegania i wykrywania wszelkich nadużyć. Takie postępowanie jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych wynikających z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, w celu uniknięcia, zapobiegania i/lub wykrycia nieuprawnionego dostępu, zmiany lub utraty informacji dotyczących osób trzecich innych niż użytkownik, które mogą generować dla Maniakfitness odpowiedzialność cywilną, karną i/lub administracyjną.
     
  2. Zarządzanie żądaniem złożonym przez użytkownika. Maniakfitness będzie przetwarzał te dane, które są niezbędne do realizacji żądań użytkownika. W ten sposób będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, ID, e-mail, telefon, województwo, kod pocztowy. Przetwarzanie to będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody zawartej w formularzach rejestracyjnych oraz w przesłanym zapytaniu.
     
  3. Maniakfitness może wysyłać informacje handlowe, w zależności od Twoich preferencji komunikacyjnych, oraz powiadamiać Cię o wydarzeniach i działaniach, które mogą Cię zainteresować, pod warunkiem, że wyraźnie nas na to upoważnisz poprzez odpowiednie pola umieszczone w formularzach rejestracyjnych lub istnieje uzasadniony interes w tym celu.
     
  4. Ułatwienie nawigacji i dostosowanie jej do Twoich preferencji, w oparciu o Politykę Cookies.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe, do których uzyskano dostęp, będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku lub tak długo, jak zgoda na otrzymywanie informacji handlowych nie zostanie wycofana. W tym sensie Maniakfitness będzie przechowywać dane osobowe użytkownika, z ograniczeniami dostępu należnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez okres przedawnienia działań, które mogą wynikać z relacji z użytkownikiem lub w celu spełnienia wymagań organów władzy publicznej.
 
Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Państwa dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane przez prawo. Nie dokonuje się również międzynarodowych transferów danych do krajów trzecich.

W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane?

Dane osobowe, które Maniakfitness przetwarza na swojej stronie internetowej, to dane, które użytkownik przekazuje w każdej innej formie, jaką podmiot może umożliwić na swojej stronie internetowej.
 
W jaki sposób Maniakfitness uzyskuje zgodę użytkownika?

W tych przypadkach, w których jest to konieczne, jak wspomniano wcześniej, Maniakfitness uzyska zgodę użytkowników poprzez specjalne pola znajdujące się w formularzach online.

Zainteresowana strona powinna pamiętać, że niektóre formularze będą zawierały rubrykę z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych.
 
W jaki sposób użytkownik może odwołać swoją zgodę?

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę udzieloną na te operacje przetwarzania danych, które zostały zaakceptowane. Podobnie, użytkownik może zaakceptować te operacje przetwarzania danych, na podstawie zgody, której wcześniej odmówił. Aby zmodyfikować udzieloną zgodę, użytkownik może to zrobić wysyłając stosowne żądanie pocztą elektroniczną: info@maniakfitness.com.

 
Jakie są prawa użytkowników w zakresie ochrony danych?

Użytkownik może w razie potrzeby skorzystać z prawa dostępu, sprostowania i usunięcia danych, jak również zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wnieść sprzeciw, jak również zażądać przeniesienia swoich danych, wysyłając e-mail na adres info@maniakfitness.com.

 
Przed kim możesz dochodzić swoich roszczeń?

Użytkownicy, którzy uważają, że ich prawa do ochrony danych zostały naruszone lub którzy mają jakiekolwiek roszczenia związane z ich danymi osobowymi, mogą skontaktować się z info@maniakfitness.com.

W każdym przypadku, użytkownicy mogą zawsze zwrócić się do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, organu nadzorującego ochronę danych, https://www.aepd.es.

 

Polityka dotycząca plików cookie

Dostęp do niniejszej Witryny może wiązać się z wykorzystaniem plików cookie. Cookies to niewielkie ilości informacji, które są przechowywane w przeglądarce używanej przez każdego Użytkownika - w różnych urządzeniach, które mogą być używane do nawigacji - tak, że serwer zapamiętuje pewne informacje, które później i tylko ten serwer, który je zaimplementował, odczyta. Cookies ułatwiają przeglądanie stron internetowych, są bardziej przyjazne dla użytkownika i nie uszkadzają urządzenia, z którego się korzysta.

Pliki cookie to automatyczne procedury gromadzenia informacji dotyczących preferencji określonych przez Użytkownika podczas jego wizyty na Stronie w celu rozpoznania go jako Użytkownika i spersonalizowania jego doświadczenia i korzystania ze Strony, a także mogą, na przykład, pomóc w identyfikacji i rozwiązywaniu błędów.

Informacje zbierane za pomocą plików cookie mogą obejmować datę i godzinę wizyt w Witrynie, przeglądane strony, czas spędzony w Witrynie oraz strony odwiedzane tuż przed i tuż po wizycie w Witrynie. Żaden z plików cookie nie pozwala jednak na kontakt z numerem telefonu Użytkownika lub innymi środkami kontaktu osobistego. Żaden plik cookie nie może pobrać informacji z dysku twardego Użytkownika ani wykraść jego danych osobowych. Jedynym sposobem, aby prywatne informacje Użytkownika stały się częścią pliku Cookie, jest osobiste przekazanie tych informacji serwerowi przez Użytkownika.

Pliki cookie, które umożliwiają identyfikację osoby, są uważane za dane osobowe. W związku z tym będzie ich obowiązywała wyżej wymieniona Polityka Prywatności. W tym sensie, do korzystania z nich będzie wymagana zgoda Użytkownika. Zgoda ta zostanie przekazana na podstawie rzeczywistego wyboru, zaoferowanego w formie pozytywnej decyzji, przed wstępnym przetwarzaniem, usuwalna i udokumentowana.

Ciasteczka własne

Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia Użytkownika i zarządzane wyłącznie przez Maniakfitness w celu lepszego funkcjonowania Serwisu. Zebrane informacje są wykorzystywane do poprawy jakości Witryny i jej zawartości oraz doświadczenia użytkownika. Te pliki cookies umożliwiają rozpoznanie Użytkownika jako powtarzającego się gościa Witryny oraz dostosowanie treści w celu zaoferowania mu treści dostosowanych do jego preferencji.

Pliki cookie osób trzecich

Te pliki cookies są używane i zarządzane przez podmioty zewnętrzne, które świadczą na rzecz Maniakfitness usługi zamówione przez Maniakfitness w celu ulepszenia strony internetowej oraz doświadczenia użytkownika podczas przeglądania strony. Główne cele, dla których wykorzystywane są pliki cookies podmiotów trzecich, to uzyskanie statystyk dostępu i analiza informacji o przeglądaniu, tj. sposobu interakcji Użytkownika z Serwisem.

Uzyskane informacje dotyczą na przykład liczby odwiedzonych stron, języka, miejsca, z którego pochodzi adres IP, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp, liczby Użytkowników, którzy uzyskują dostęp, częstotliwości i powtarzalności wizyt, czasu wizyty, używanej przeglądarki, operatora lub typu urządzenia, z którego dokonywana jest wizyta. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej oraz do wykrywania nowych potrzeb w celu zaoferowania Użytkownikom optymalnej jakości treści i/lub usług. W każdym przypadku informacje są zbierane anonimowo, a raporty trendów Strony są przygotowywane bez identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Możesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, informacji o prywatności lub zapoznać się z opisem rodzaju stosowanych plików cookie, ich głównych cech, okresu ważności itp. pod następującymi linkami:

https://developers.google.com/analytics

Podmiot(y) odpowiedzialny(e) za dostarczanie plików cookie może(gą) przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strona trzecia przetwarza te informacje dla takiego podmiotu(ów).

Wyłączanie, odrzucanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik może wyłączyć, odrzucić i usunąć pliki cookies - w całości lub w części - zainstalowane na jego urządzeniu poprzez konfigurację swojej przeglądarki internetowej (wśród których znajdują się m.in. Chrome, Firefox, Safari, Explorer). W związku z tym procedury odrzucania i usuwania plików cookie mogą się różnić w zależności od przeglądarki internetowej. W związku z tym Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez przeglądarkę internetową, z której korzysta. W przypadku całkowitego lub częściowego odrzucenia plików cookie, użytkownik może nadal korzystać z Witryny, jednak korzystanie z niektórych jej funkcji może być ograniczone.

Pliki cookie i prywatność

W maniakfitness.pl używamy plików cookies, aby strona działała poprawnie, personalizować Twoje doświadczyć i sprawdzić, jak wchodzisz w interakcję z siecią. Abyśmy mogli zaoferować Ci najlepsze wrażenia możliwa nawigacja, zaznacz pliki cookie, na których używanie pozwalasz, i kliknij akceptuj lub bezpośrednio na 'Akceptuj'. Jeśli chcesz lub potrzebujesz więcej informacji, kliknij wiedzieć więcej

Wybierz pliki cookie do zaakceptowania