Rozstrzyganie sporów online (ODR)

Przedsiębiorcy mający siedzibę w UE, którzy zawierają umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług online, udostępniają łącze elektroniczne do platformy internetowego rozstrzygania sporów na swoich stronach internetowych: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL