Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ODR)

Οι έμποροι εγκατεστημένοι στην ΕΕ που συνάπτουν ηλεκτρονικές συμβάσεις πωλήσεων ή υπηρεσιών παρέχουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών στους ιστοτόπους τους: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&&lng=EN