Σπίτι > Λειτουργικό > Ελαστικές Ταινίες

Ελαστικές Ταινίες

Διατίθεται με μεγάλη ποικιλία αντιστάσεων, η Elastic Bands Maniak Fitness μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε εκπαίδευση που θέλετε να εκτελέσετε