Σπίτι > Λειτουργικό > Αδρανειακό

Αδρανειακό

Η πλατφόρμα αδρανειακής πλατφόρμας Maniak είναι ανθεκτική, συμπαγής και υποστηρίζει μια πολύ υψηλή ένταση άσκησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για εντατική κατάρτιση όσο και για ανάκτηση τραυματισμών