Σχοινί

Οι χορδές για να ανέβουν ή να χτυπήσουν. Του Sisal ή του Softnylon. Αυτό που χρειάζεστε είναι στη γυμναστική Maniak