Σπίτι > IPF Approved

IPF Approved

Το υλικό Maniak Fitness που έχει εγκριθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Άρσης Ισχύος (IPF) είναι ο μέγιστος εκφραστής του εξοπλισμού για την άρση ισχύος. Η ποιότητα των δίσκων, των ράβδων και των κλεισίματών μας επιτρέπει τόσο η προπόνηση όσο και ο αγώνας να είναι όσο το δυνατόν πιο απαιτητικοί και η πιστοποίησή της από την IPF εγγυάται ότι το υλικό χρησιμοποιείται σε αγώνες και οι βαθμοί που επιτυγχάνονται είναι έγκυροι (από 1/1/2023)